Nødbehandling

Ved uopsættelig tandskade udenfor åbningstiderne, kan vi kontaktes på
mobil tlf: 3058 9515